Infographic over netwerkleren

Infographic over netwerkleren

Advertenties

Onderzoeksrapportage

De onderzoeksrapportage is bijna afgerond. Een omvangrijke, pittige klus. De uitkomst van het onderzoek heel kort samengevat:

“Netwerkleren, we doen het doorlopend. Tot op het toilet! We lossen er vooral kleine en weinig complexe problemen mee op. Het netwerkleren heeft een vluchtig, ad hoc karakter. Taaie vraagstukken zoals werkdruk, omgaan met de voortdurende veranderingen, blijven nu liggen. Netwerkleren kan verbreed en verdiept worden waardoor het stabiel wordt binnen de school of zelfs schooloverstijgend. Maar dat vraagt wel een investering vanuit zowel de docenten als het management. Docenten zullen dan bijvoorbeeld bereid moeten zijn om bewust te werken met leerdoelen en een leeragenda, om de diepte te zoeken door prikkelende en kritische vragen te blijven stellen en niet snel tevreden zijn met het eerste antwoord en moeten investeren in het ‘bouwen’ aan de groep wat tijd en committent vraagt. Het management zal gericht moeten faciliteren, ondersteunen en netwerkleren moeten erkennen door te vragen naar de opbrengsten ervan.”

Wordt vervolgd…..

Data analyse

De eerste stappen zijn gezet met het analyseren van de data. Tijdrovend, tijdrovend en zeer tijdrovend. Eerst een ruwe versie, dan die versie comprimeren en dan conclusies trekken zonder te interpreteren en in een later stadium ben ik pas toe aan interpretatie. De meerwaarde van dit omvangrijke proces is mij ondertussen al wel duidelijk geworden. Doordat ik alles overtyp vallen me andere dingen op dan toen ik de formulieren doorlas. Bepaalde termen springen eruit omdat ze terugkeren of opmerkelijk zijn in relatie tot de gestelde vraag. Ook zie ik verbanden waar ik nooit was opgekomen als ik de data niet bij elkaar had gebracht in één schema. En dit is nog maar van één instrument en nog in de fase van de ruwe dataverwerking.

Update

De praktijk kan knap weerbarstig zijn. Tenminste dat ervaar ik zo tijdens het verzamelen van data. Het onderzoek is in volle gang en ik heb in overleg met mijn sccritpiecoach de manier van data verzamelen een beetje aangepast. Veel van de informatie die ik probeer te achterhalen ontrafelt zich op de niet geplande, informele momenten. De gesprekken in de wandelgangen, aan de koffietafel of van het ene naar het andere lokaal.

Het onderzoek levert me in elk geval op dat ik veel meer zicht heb gekregen op de kwaliteiten van mijn collega’s. Verborgen schatten, parels. Dit levert niet alleen mooie momenten op die ik koester, daar zou wat mee moeten gebeuren. Het is op zijn minst een zorgelijke conclusie dat we maar zo weinig ‘echt weten’ van de ander. En dan bedoel ik niet of iemand getrouwd is of niet, maar wel hoe iemand in essentie tegen onderwijs aankijkt en tegen de omgang met de studenten, welke dromen iemand heeft.

Maar ach… dit is (waardevolle) spin-off en voor mijn huidige onderzoek niet direct relevant. Gelukkig voor heel veel van mijn andere taken / rollen weer wel 🙂

Onderzoek in volle gang!

Het onderzoek is in volle gang. Ondertussen ben ik de teams langs gegaan om de onderzoeksopzet te presenteren.  Dat was een leuke en inspirerende ervaring. Het data verzamelen valt niet mee en vraagt extra investering om collega’s ertoe te bewegen om de instrumenten in te vullen. Tegelijkertijd gebeurt er op het brede front van het (actie-)onderzoek van alles. De missie: “Erkenning creëren voor het informele leren als vorm van professionalisering” heeft zich uitgebreid en is niet meer alleen bij mijn onderzoek een doel. Momenteel ben ik bezig met ‘het initiëren en begeleiden van vernieuwingen’. Daarvoor ga ik de komende twee weken langs bij flink wat leidinggevenden binnen mijn instelling die sleutelposities bekleden in de organisatie. De beoogde vernieuwing is een cultuur omslag van formeel naar informeel leren. Om te onderzoeken of zoiets überhaupt kans van slagen heeft is informatie inwinnen bij deze stakeholders wel noodzakelijk. Daarnaast geef ik over twee weken een training over netwerkleren als vorm van informeel leren die passend is bij de 21e  vaardigheden. De kennis die ik hiermee opdoe is zeker ook weer relevant voor mijn onderzoek. Als slagroom op het toetje heb ik afgelopen week het definitieve cijfer van mijn onderzoeksopzet terug gekregen, eentje waar ik blij mee ben en zeker een glimlach van op mijn gezicht krijg!

 

Klaar voor de start? AF!

De kop is eraf. Vandaag heb ik het eerste instrument uitgezet onder de docenten; “Het bierviltje”. Hierop schrijven docenten (net als op een bierviltje in de kroeg) kort en krachtig hoe hun netwerk eruit ziet.

Om met een one-liner van een bekende bierfabrikant te eindigen: “And now we wait”!

Een GO!

Hoera, ik heb op de valreep van de vakantie een GO gekregen voor mijn onderzoeksopzet. Dat betekent dat ik na de zomer aan de slag kan met deel twee; het daadwerkelijke onderzoek. Dit doe ik met behulp van de ‘critical friends’.

Het laatste stukje….

Momenteel ben ik hard bezig met het afronden van mijn onderzoeksopzet. Hopelijk kan ik na de vakantie vrij snel starten met het onderzoek waarbij de ‘critical friends’ zeker ingezet zullen gaan worden. Ik heb er zin in!

Onderwijspioniers!

Via mijn collega Robert kreeg ik deze link door. Als je een geweldig idee hebt om het onderwijs te verbeteren, kun je via deze website ondersteuning krijgen!

Opbrengst van de input

Vandaag heb ik geprobeerd om de essentie samen te vatten van wat mijn critical friends aan vooronderstellingen hebben over informeel netwerkleren. Dit heeft mij  tot andere en nieuwe inzichten gebracht  over mijn eigen vooronderstellingen. Ook heeft dit proces ervoor gezorgd dat de definitie die bewust en onbewust leeft over dit thema aangescherpt is. Bedankt daarvoor critical friends!

Dit is mijn vertaling van de essentie van de reacties:

Netwerkleren gaat verder dan ‘ontmoeten’, het is een snelle energieke uitwisseling van expertise. Netwerkleren zorgt voor oplossingsgericht leren vanuit de dagelijkse praktijk. Het leidt tot leren & nieuwe inzichten en levert ‘meer’ op. NWL is zonder hiërarchie, waarbij gehaald en gebracht wordt. De betrokkenen hebben een proactieve, intrinsiek gemotiveerde houding. Het netwerkleren gebeurt onbewust en zou een grotere waarde krijgen als dit op bewustere manier gebeurt. Dit vraagt een ontvankelijke, reflectieve houding waarbij iemand open staat voor (nieuwe) leerervaringen. Tijd is hierbij een kritische succesfactor, daaraan zou prioriteit gegeven moeten worden. Netwerkleren is tijd-, plaats en persoons-onafhankelijk. Het delen van kennis, ervaring, nadenken en communiceren genereert leren in de breedste zin van het woord. Netwerkleren zou effectiever ingezet moeten.